valuta: 
oppervlakte:  Print

Actualiteiten

Nieuwsbrief oktober 2010

30 september 2010


Update Dubai Oktober 2010


Geachte relatie,


Met de zomer achter ons informeren wij u hierbij weer over de actuele marktsituatie en recente ontwikkelingen in Dubai.


In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal aspecten die u voor u als eigenaar van, of mogelijk toekomstig investeerder in vastgoed in Dubai, van interesse kan zijn.
 
Ontwikkelingen 2010
Ondanks dat er veel positieve ontwikkelingen te melden zijn is er ook in Dubai nog geen sprake van een structureel herstel. Ook het laagseizoen gedurende de zomermaanden en de Ramadan drukten de vraag en prijzen licht. Daarnaast zijn er recent op de Palm Jumeirah diverse projecten opgeleverd waardoor er tijdelijk een hoger aanbod is wat nog zeker tot het einde van het jaar zal aanhouden.


Anderzijds is in Dubai de groei van het aantal bedrijven en inwoners ook in 2010 weer verder toegenomen. Door de gunstige vestigingsvoorwaarden en besparing op belastingen kiezen juist nu veel bedrijven voor een vestiging in Dubai. Het grootste deel van deze nieuwe inwoners kiezst voor een huurwoning. Ondanks dit is ook de verkoop van woningen toegenomen doordat mensen die al in Dubai wonen gebruik maken van de lage prijzen. Zij trekken van buiten de stad naar Dubai toe of gaan van een huur- naar een koopwoning.


De prijzen en de bezettingsgraad van woningen op de Palm Jumeirah behoren samen met Downtown en de Dubai Marina nog steeds tot de hoogste in Dubai. Grote appartementencomplexen in de randgebieden hebben de grootste daling laten zien in prijs en bezettingsgraad. De leegstand in kantoorruimte is door de vele opgeleverde projecten ook toegenomen. 


Vooruitzichten algemeen
De prijzen van vastgoed in Dubai zijn, na de piek in 2008, gedurende de crisis in sommige gevallen met 50% gedaald. Dit omdat veel investeerders liquide wilden worden en hun posities massaal aanboden. Daarnaast werden banken en ontwikkelaars terughoudend omdat er geen investeerders meer waren voor nieuwe projecten. Het aantal projecten is hierdoor ook met 50% afgenomen en veel ontwikkelaars en aannemers hebben hun bedrijven moeten reorganiseren of zijn, al of niet tijdelijk, vertrokken uit Dubai.


Anderzijds is er groei, zijn de herstructurering en herfinanciering van Dubai World inmiddels nagenoeg afgerond en zal Nakheel in oktober de afbouw van 6 projecten weer gaan opstarten. Helaas is er nog geen duidelijkheid wanneer de bouwactiviteiten op Palm 2 (Palm Jebel Ali) weer zal worden hervat. Verwachting is dat Nakheel wacht tot de vraag en aanbod weer in balans zijn en de internationale ontwikkelaars en investeerders weer actief worden in Dubai.


Investeringen
Enkele investeerders met vastgoed op Palm 2 hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun investering over te zetten op een gereed project van Nakheel. De meesten hebben er echter voor gekozen om af te wachten. Nakheel zal in de komende jaren Palm 2 verder ontwikkelen, alleen al omdat ze al miljarden hebben geïnvesteerd in het opspuiten ervan en omdat er de kust geheel volgebouwd is. De lage contractprijzen voor de woningen zullen hier uiteindelijk het rendement moeten leveren. Op dit moment staat het verhandelen van vastgoedcontracten op Palm 2 nog steeds op hold.


Mensen met vastgoed wat is opgeleverd hebben dit nagenoeg allemaal verhuurd en maken hier ca 3 tot 6% rendement. Hiermee kunnen zij de komende jaren overbruggen totdat ze hun units weer met winst kunnen verkopen.
Verhuurrendement in combinatie met de lage aankoopprijzen biedt nu een interessante mogelijkheid om te investeren in hoogwaardig vastgoed op toplocaties. In de komende jaren zullen deze prijzen weer gaan stijgen met het voordeel dat ze na aankoop direct al een rendement geven van 3 tot 6% op verhuur. Het eigendom is veilig gesteld door inschrijving op uw naam in het kadaster!


Toekomst
Ondanks dat Dubai veel negatieve publiciteit te verduren heeft gehad en nog steeds karig is met het verstrekken van informatie blijkt dat er wel vooruitgang wordt geboekt.


Het  toerisme ligt weer boven het niveau van 2009 en Emirates, de luchtvaartmaatschappij van Dubai, ontwikkelt zich in een snel tempo tot een wereldspeler. Ook de container haven draagt bij aan een economische groei voor 2010 van 3%!


Dubai blijft de gestelde doelstellingen onverkort nastreven. Voor het slagen hiervan is ook Dubai natuurlijk voor een groot gedeelte afhankelijk van de wereldeconomie maar de signalen blijven positief.


Ook de organisatie van AA Properties is sterk veranderd. Hier zullen wij u aanvullend over informeren.


Om uzelf te overtuigen van deze ontwikkelingen is dit ook de tijd om eens een weekje naar Dubai op vakantie te gaan! Frank de Baat is vanzelfsprekend bereid u daar rond te leiden.


Maak gebruik van de voordelige reisaanbiedingen en ontdekt de luxe en gastvrijheid van Dubai. Ook dan zult u zichzelf overtuigen dat Dubai verder ontwikkeld en zich onderscheid in veel opzichten van andere landen.


AA Properties BV oktober 2010